Hemutbildning

Allmän kurs Grund i Lund – Unga inkluderar

En utbildning för dig som behöver läsa in grundskolebehörighet motsvarande årskurs 7-9. Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Utbildningen

Hos oss läser du in motsvarande grundskolebehörighet under 1-2 år. Detta innebär ämnen som svenska, engelska, matematik, religion/historia samt samhälls- och naturorienterande ämnen.

Vi genomför alla våra utbildningar med utgångspunkt i folkhögskolans pedagogik där det egna deltagandet och utbytet med andra är centrala komponenter. Din delaktighet i undervisningen är en viktig del av vårt arbetssätt.  

Arbetssättet är i huvudsak tematiskt ämnesövergripande. Arbetet är såväl praktiskt som teoretiskt. Vi arbetar för att samhället runt omkring blir en aktiv del av undervisningen så att folkhögskolan inte blir en isolerad plats utan kontakt med livet utanför. På samma sätt är miljöerna runt folkhögskolan en naturlig del av vår undervisning. Exempelvis studiebesök och samtal med näringslivet, offentliga sektorn, ideella föreningar och universitet samt utepedagogik och pedagogik som använder staden som resurs kan vara viktiga inslag.

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

En del av ESF projekt “Unga inkluderar” i Lund

Tora Vega Folkhögskola är utbildningsanordnare i ESF-projekt “Unga inkluderar” och samverkar kring rekrytering med Hassela Solidaritet, Lund Kommun och Youth Movement 2030. Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen, Svenska ESF-rådet. 

Detta projekt vänder sig till dig som är ung vuxen som har påbörjade men inte klara grundskole- eller gymnasiestudier och vi jobbar med insatser för aktiv inkludering. 

Vi arbetar med metodutveckling på området för att testa vägar där du som berörs ges möjlighet och inflytande att medskapa och söka lösningar. Projektet anställer även unga samhällsutvecklare som har egen erfarenhet av att vara utan arbete eller studier. 

Våra studerande som läser denna utbildningen känner igen sig i ett eller några av följande påståenden:

  • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från grundskolan
  • Du läste inte klart grundskolan årskurs 7-9
  • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande behörigheter inför vidare studier
  • Du har avslutat SFI-D eller motsvarande

Det socialpedagogiska arbetet är viktigt för oss på Tora Vega Folkhögskola. Våra pedagoger ger stöd och motiverar dig mot realistiska mål. Vi strävar efter att du ska växa, genom utbildning, bildning och kultur, så att dina individuella mål kan nås utifrån de egna förutsättningarna.

Undervisningen har ett specialpedagogiskt förhållningssätt och detta kan även innefatta alternativa examinationsformer. 

Behörigheter

  • Svenska
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Allmän kurs hos oss

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning har du grundskolebehörighet och kan läsa vidare på gymnasienivå.

Bra att veta
Utbildning:
1-2 års studier på heltid
Inträdeskrav:
Påbörjade studier på högstadienivå. Har du inte svenska som modersmål ska du vara godkänd i SFI till och med nivå D
Studieekonomi/söka CSN:
Ja
Studietakt:
100%
Studiestödsnivå:
Grundskolenivå (A1)
SeQF:
Ja, nivå 2. Läs mer om SeQF
Obligatorisk närvaro:
Utöver ordinarie utbildningstid ingår Öppet hus med förskjutet schema
Med reservation för att:
Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande. Sökande meddelas via e-post
Servicekostnad:
1300 kr / läsår. Kostnad för läromedel tillkommer. Ange ditt namn som referens.
Swish 123 090 93 66
Bankgiro 5484-8684
servicekostnad
Viktiga datum
Ansök senast:
Löpande antagning
Kursstart:
3 juni 2024
5 augusti 2024
2 september 2024
7 oktober 2024
Fler starter första måndagen varje månad…

Skolchef/rektor

Eduardo Gran
Villanueva-Contreras

eduardo@toravega.se
+46 (0)765 46 44 02

– Med vårt nya namn kan vi ta avstamp i vår historia samtidigt som vi kan bli tydligare med vad vi är idag och vad vi vill bidra med i samhället.

Eduardo Gran
Villanueva Contreras

Skolchef/rektor för Tora Vega Folkhögskola och
VD för Tora Vega Akademi AB

Vanligen ställda frågor

01.

Hur söker jag till skolan?

Du ansöker till våra utbildningar via Folkhögskolornas Mina Sidor. Registrera ett ansökningskonto om det är första gången du söker till oss. Har du studerat hos oss tidigare, logga in med ditt konto.

02.

Kan jag få CSN?

Våra allmänna kurser och yrkesutbildningar är CSN berättigade. Se mer information på respektive utbildningssida. Du ansöker om studiemedel/studiehjälp direkt hos csn.se

03.

Hur länge behöver jag studera på Allmän kurs Bas?

Om du vill bli grundläggande behörig till högskola/yrkeshögskola är ett kriterium att du uppfyller omfattningskravet. Omfattningskravet uppfylls efter 1-3 år, och hur omfattningskravet ser ut för dig är individuellt och beror på vad du har med dig sedan tidigare. Denna bedömning görs när du har skickat in din ansökan till Allmän kurs bas. Du behöver studera minst ett år på Allmän kurs för att kunna bli grundläggande behörig och få studieomdöme.