Hemutbildning

Fritidsledare 2 år

Vår utbildning bygger på lång erfarenhet av att bedriva fritidsledarutbildning och yrkesutbildning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi anpassat utbildningen efter de utmaningar som du idag och i framtiden kan möta som fritidsledare.

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, exempelvis på en kommunal fritidsgård, i fältverksamhet eller i skolans värld. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och att skapa trygga relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, alltså att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva.

Är du sugen på att börja jobba direkt efter din utbildning? Ja, då har vi glädjande nyheter. Enligt senaste undersökningen får 95% arbete efter utbildningen.

Våra studerande som läser denna utbildning känner igen sig i ett eller några av följande påståenden

  • Du trivs med att arbeta med ungdomar och unga vuxna
  • Du drivs av att lyfta den positiva kraften hos människor
  • Du jobbar kanske med ungdomar redan men vill skaffa dig en formell utbildning
  • Du vill skaffa dig en yrkesexamen för att få möjlighet att arbeta med människor
  • Du trivs med att samarbeta och att skapa trygga relationer med andra

Utbildningen

Studierna är i helfart (100%) under 2 år, mestadels på plats i Åkarp eller Lund med vissa kursmoment på distans och/eller online. Vi samarbetar också med våra andra yrkesutbildningar där ni läser tillsammans och lär av varandra.

Du läser kursmoment som exempelvis sociologi och fritidsledarskap, pedagogik, normmedvetenhet, lågaffektivtbemötande och främjande förhållningssätt. Du lär dig också om relevant lagstiftning för yrkesrollen. Utomhuspedagogik är ett återkommande tema hos oss. Då förlägger vi studierna utomhus i den skånska närmiljön, både i stadsmiljö och i naturen.

Utbildningen har ett stort fokus på samarbete med övriga deltagare på utbildningen. Ni jobbar ofta i olika grupper för att färdigställa uppgifter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med inriktning mot fritidssektorn. Under dina två år hos oss kommer du göra många studiebesök inom olika verksamheter för att skapa en bred kunskapsbank om hur olika verksamheter jobbar. Du kommer också vara ute på två längre perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL/praktik).

Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrund är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa vi lär oss om varandra, oss själva och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.
Som studerande hos oss deltar du också i kulturtimmen, friluftsdagar, öppethus, mfl. Fritidsledarutbildningen ansvarar dessutom för att ordna Tora Vegas friluftsdagar.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vår folkhögskolepedagogik

Vårt uppdrag som folkhögskola grundar sig på alla människors lika värde och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling. Individen har alltid rätt till att ständigt förändras och utbilda sig vidare.

Vi vill att studierna skall formas, där det går, tillsammans med våra deltagare (studerande).

Pedagogiken utgår från de studerandes hela livssituation. Våra studerandes tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Därför arbetar vi mycket med olika grupparbeten, basgrupper, lärloggar och studieverkstad.

Det mellanmänskliga mötet, oavsett om det är fysiskt eller inte, präglar verksamheten där vi behandlar varje deltagare/studerande med värdighet och respekt för vars och ens kunskaper och erfarenheter. Dessa bidrar till att utveckla oss alla.

Vad händer sen?

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett examensbevis för yrkesutbildning på folkhögskola och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Mer information om utbildningen

Maila till yrkesutbildningar@toravega.se

Bra att veta
Utbildning:
2 års studier på heltid
Inträdeskrav:
Behörighet till yrkeshögskola + Sv 2. Lämplighet för yrket styrkt genom vitsord och relevant erfarenhet är meriterande. Sökande som vill åberopa andra kompetenser än grundläggande behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens.
Studieekonomi/söka CSN:
Ja
Studietakt:
100%
Studiestödsnivå:
Eftergymnasial nivå (B1)
Antagning:
Utdrag ur belastingsregistret krävs vid erbjuden plats.
Arbete:
95% får jobb
Obligatorisk närvaro:
Utöver ordinarie utbildningstid ingår Öppet hus(Hvilandag) en lördag under vårterminen som ger kompensationsledighet Med reservation för att: Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande. Sökande meddelas via e-post
Servicekostnad:
1300 kr / läsår. Kostnad för läromedel tillkommer. Ange ditt namn som referens.
Swish 123 090 93 66
Bankgiro 5484-8684
servicekostnad
Belastningsregister(HVB-hem):
Blir du antagen och erbjuds studieplats kommer vi efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem. Du gör detta kostnadsfritt via Polisen.se
Viktiga datum
Ansök senast:
1 maj, därefter i mån av plats
Kursstart:
19 augusti 2024

Bitr. rektor/SFI rektor

Jorun Koca Jakobsson

jorun@toravega.se
+46 (0)731 50 96 68

Jorun Koca Jakobsson

Bitr. rektor/SFI rektor för Tora Vega Folkhögskola och Vice VD för Tora Vega Akademi AB

Vanligen ställda frågor

01.

Hur söker jag till skolan?

Du ansöker till våra utbildningar via Folkhögskolornas Mina Sidor. Registrera ett ansökningskonto om det är första gången du söker till oss. Har du studerat hos oss tidigare, logga in med ditt konto.

02.

Kan jag få CSN?

Våra allmänna kurser och yrkesutbildningar är CSN berättigade. Se mer information på respektive utbildningssida. Du ansöker om studiemedel/studiehjälp direkt hos csn.se

03.

Hur länge behöver jag studera på Allmän kurs Bas?

Om du vill bli grundläggande behörig till högskola/yrkeshögskola är ett kriterium att du uppfyller omfattningskravet. Omfattningskravet uppfylls efter 1-3 år, och hur omfattningskravet ser ut för dig är individuellt och beror på vad du har med dig sedan tidigare. Denna bedömning görs när du har skickat in din ansökan till Allmän kurs bas. Du behöver studera minst ett år på Allmän kurs för att kunna bli grundläggande behörig och få studieomdöme.