Hemutbildning

Socialpedagog 2 år på distans (obl. träffar)

Möjligheten att få ett jobb som socialpedagog är bra. Nu kan du studera hos oss till Socialpedagog med inriktning mot arbete med barn och unga i skolan – 2 år på distans.

Som socialpedagog arbetar du med människor i utsatta situationer. Efter utbildningen hos oss kan du arbeta med att stötta barn och unga i deras vardag, med stort fokus på det förebyggande och främjande arbetet. På en skola kan du finnas med som en extra resurs på lektioner eller arbeta med eleverna kring konflikter eller känsliga frågor. Du kan också vara med mellan lektioner för att avlasta lärarna i det sociala arbetet och du kan vara en länk mellan skolan och hemmet eller mellan elev och elevhälsa. Efter avslutad utbildning hos oss kan du även arbeta socialpedagogiskt med barn och unga inom andra verksamheter.

Utbildningen passar dig om du känner igen dig i ett eller några av följande påståenden

  • Du trivs med att arbeta med barn och unga
  • Du vill vara med och stärka skolans verksamhet
  • Du vill utveckla din socialpedagogiska förmåga

Utbildningen

Genom vår utbildning får du utveckla din förmåga att bygga relationer. Du får kunskap om pedagogik, barn och ungas utveckling, neuropsykiatriska funktionsvariationer, social- och specialpedagogik och socialt arbete. Du får också praktiska kunskaper kring exempelvis samtalsmetodik, konflikthantering och normmedvetenhet. Du lär dig om barns rättigheter, skollagen och socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och anmälningsplikten när barn far illa. Dessutom får du kunskaper kring många av de utsatta situationer barn kan hamna i och hur du som vuxen kan agera.

Utbildningen genomförs online med obligatoriska, fysiska träffar på Tora Vega Folkhögskola i Åkarp, cirka sex heldagar per termin. Dessutom ingår två perioder med LIA (praktik), sju veckor per läsår. LIA är förlagd till en arbetsplats på heltid och är obligatorisk. Utöver träffarna i Åkarp sker samtal och diskussioner med de andra deltagarna via den digitala plattformen Google Classroom. Du genomför olika fördjupande arbeten både på egen hand och i grupp. Även om vi arbetar på distans lär vi oss tillsammans och utbyter tankar och idéer med varandra.

Utbildningen blandar teoretiska studier med praktiska moment och studiebesök hos olika aktörer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer. Därtill ingår två längre perioder med Lärande i arbetslivet (LIA) på en arbetsplats där du ges erfarenhet av att arbeta med socialt arbete (till exempel i en skola). Utbildningen avslutas med ett skriftligt examensarbete. I delar av utbildningen studerar du tillsammans med våra andra yrkesutbildningar enligt gällande kursplan inklusive samarbete med externa parter och föreläsare.

Efter genomförd utbildning kan du

  • bygga relationer med barn och unga samt vara en länk mellan skola och vårdnadshavare eller andra aktörer.
  • avlasta övrig personal, exempelvis lärare, i det sociala arbetet kring barn och unga.
  • arbeta närvarofrämjande och förebyggande mot konflikter, kriminalitet eller missbruk.
  • arbeta nära elevhälsoteam med att stötta elever i utsatta situationer.

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vad händer sen?

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett examensbevis för yrkesutbildning på folkhögskola. Efter utbildningen är du rustad att arbeta som socialpedagog med barn och unga inom olika verksamheter.

Framtidsutsikter efter utbildningen

Efter utbildningen är du rustad att arbeta som socialpedagog med barn och unga inom olika verksamheter.

Bra att veta
Utbildning:
2 års studier på heltid. Utbildningen innefattar ca 20 % Lärande i arbetslivet (LIA) som är på heltid med obligatorisk närvaro
Inträdeskrav:
Grundläggande behörighet (avslutade gymnasiestudier eller motsvarande). Godkänt betyg i Sv 2/SvA 2. Minst 23 år gammal. Tidigare erfarenhet av relaterade arbeten är meriterande.
Studieekonomi/söka CSN:
Ja
Studietakt:
100% på distans med fysiska träffar i Åkarp samt praktik (LIA) på heltid Studiestödsnivå: Eftergymnasial nivå (B1)
Obligatorisk närvaro:
Utöver ordinarie utbildningstid ingår Öppet hus en lördag under vårterminen som ger kompensationsledighet
Med reservation för att:
Utbildningsinnehåll och kursplaner kan förändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid bl.a. lågt antal sökande, akuta omständigheter eller liknande. Sökande meddelas via e-post
Servicekostnad:
1300 kr / läsår. Kostnad för läromedel tillkommer. Ange ditt namn som referens.
Swish 123 090 93 66
Bankgiro 5484-8684
servicekostnad
Belastningsregister(HVB-hem):
Blir du antagen och erbjuds studieplats kommer vi efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem. Du gör detta kostnadsfritt via Polisen.se
Viktiga datum
Ansökan stängd

Bitr. rektor/SFI rektor

Jorun Koca Jakobsson

jorun@toravega.se
+46 (0)731 50 96 68

Jorun Koca Jakobsson

Bitr. rektor/SFI rektor för Tora Vega Folkhögskola och Vice VD för Tora Vega Akademi AB

Vanligen ställda frågor

01.

Hur söker jag till skolan?

Du ansöker till våra utbildningar via Folkhögskolornas Mina Sidor. Registrera ett ansökningskonto om det är första gången du söker till oss. Har du studerat hos oss tidigare, logga in med ditt konto.

02.

Kan jag få CSN?

Våra allmänna kurser och yrkesutbildningar är CSN berättigade. Se mer information på respektive utbildningssida. Du ansöker om studiemedel/studiehjälp direkt hos csn.se

03.

Hur länge behöver jag studera på Allmän kurs Bas?

Om du vill bli grundläggande behörig till högskola/yrkeshögskola är ett kriterium att du uppfyller omfattningskravet. Omfattningskravet uppfylls efter 1-3 år, och hur omfattningskravet ser ut för dig är individuellt och beror på vad du har med dig sedan tidigare. Denna bedömning görs när du har skickat in din ansökan till Allmän kurs bas. Du behöver studera minst ett år på Allmän kurs för att kunna bli grundläggande behörig och få studieomdöme.