Hem

Vanligen ställda frågor

Vanligen ställda frågor

01.

Hur söker jag till skolan?

Du ansöker till våra utbildningar via Folkhögskolornas Mina Sidor. Registrera ett ansökningskonto om det är första gången du söker till oss. Har du studerat hos oss tidigare, logga in med ditt konto.

02.

Kan jag få CSN?

Våra allmänna kurser och yrkesutbildningar är CSN berättigade. Se mer information på respektive utbildningssida. Du ansöker om studiemedel/studiehjälp direkt hos csn.se

03.

Hur länge behöver jag studera på Allmän kurs Bas?

Om du vill bli grundläggande behörig till högskola/yrkeshögskola är ett kriterium att du uppfyller omfattningskravet. Omfattningskravet uppfylls efter 1-3 år, och hur omfattningskravet ser ut för dig är individuellt och beror på vad du har med dig sedan tidigare. Denna bedömning görs när du har skickat in din ansökan till Allmän kurs bas. Du behöver studera minst ett år på Allmän kurs för att kunna bli grundläggande behörig och få studieomdöme.

04.

Kan jag läsa enstaka kurser/behörigheter?

Det är tyvärr inte möjligt att läsa enstaka kurser/behörigheter hos oss. För att bli grundläggande behörig kan du läsa på någon av våra Allmänna kurser, beroende på hur din utbildningsbakgrund ser ut. Dessa utbildningar ges på heltid och du läser dem under minst ett år. Du kan läsa mer om utbildningarna och vilka behörigheter som ingår på deras respektive sidor.

Fler frågor

01.

Vad är behörighetskraven till era yrkesutbildningar?

Det behörighetskrav som gäller för alla våra yrkesutbildningar är att du behöver ha avslutade gymnasiestudier eller motsvarande, samt ha godkänt i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Se utbildningarnas sidor för information om specifika behörighetskrav för respektive utbildning.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven men har relevant arbetslivserfarenhet finns det möjlighet att bli behörig genom reell kompetens. För att bedömning av reell kompetens ska kunna göras behöver du bifoga betyg från studier, tjänstgöringsintyg eller annan dokumentation som kan utgöra underlag i behörighetsbedömningen i din ansökan.

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra individuella behörighetsbedömningar på förhand, utan dessa görs i antagningsprocessen.

02.

Jag är snart klar med kurs D i SFI. Kan jag läsa vidare hos er?

När du är klar med SFI så går det bra att söka in till Allmän kurs grund för att läsa behörigheter på grundskolenivå, och därefter läsa Allmän kurs bas för att läsa gymnasiebehörigheter och bli grundläggande behörig till vidare studier. Om det är så att du har en utbildning på universitetsnivå från ditt hemland kan du istället söka in till Allmän kurs Högskoleförberedande för utländska akademiker.

03.

Kostar utbildningarna något?

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Däremot tar vi ut en servicekostnad för saker som skolan tillhandahåller t ex, fika i samband med olika skolgemensamma aktiviteter som luciafirande, avslutningsfirande; studerandeförsäkring, visst läromedel/material. För en del utbildningar tillkommer andra kostnader. Läs mer under respektive utbildning för mer detaljerad information.

Har du andra
funderingar?

Kontaktuppgifter Åkarp

Tora Vega Folkhögskola
Lundavägen 68, 232 52, Åkarp
Tel: 040 – 46 44 00
E-post: info@toravega.se

Kontaktuppgifter Lund

Tora Vega Folkhögskola | Akademi AB | Hvilan SFI
Lilla fiskaregatan 1A, vån 3, 222 22, Lund
Tel: 046 – 460 15 20
E-post: info@toravega.se

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn

Utforska mer

Kommande läsårstider

Att studera på Tora Vega

Antagning stängd 2023!