Hem

Sveriges äldsta folkhögskola byter namn

Efter 155 år byter Folkhögskolan Hvilan namn till Tora Vega Folkhögskola. Med det nya namnet vill Sveriges äldsta folkhögskola hylla sitt arv och samtidigt bättre representera dagens och morgondagens verksamhet. Bakom verksamheten står samma förening som alltid drivit Folkhögskolan Hvilan.

Folkhögskolans nya namn kommer från konstnären Tora Vega Holmström som växte upp på folkhögskolan, bodde utomlands och som sedan levde sina sista år i Lund. Tora Vega var inte bara en framstående konstnär med världen som utgångspunkt utan tog också tydligt ställning för fred och kvinnors rättigheter under början och mitten av 1900-talet.

– Idag är vi en modern och oberoende utbildnings- och bildningsaktör som finns i både Åkarp och Lund, och som även kan erbjuda studier på distans. Med vårt nya namn kan vi ta avstamp i vår historia samtidigt som vi kan bli tydligare med vad vi är idag och vad vi vill bidra med i samhället, säger Eduardo Gran Villanueva-Contreras, rektor och skolchef för Tora Vega Folkhögskola.

Namnet Hvilan kommer ursprungligen från den vägkrog som fanns i Åkarp där skolan en gång byggdes. Hvilan som namn är starkt kopplat till platsen och har också varit en orsak till förväxling med företaget Hvilan Utbildning AB som under senare år uppmärksammats för brister av både media och skolinspektion.

– Namnet Hvilan är förbrukat för oss. Det är nu sammankopplat med en verksamhet som vi inte kan stå för. Vi måste gå vidare och fokusera på vad vi gör och står för.

Det nya namnet bär en koppling till både Åkarp och Lund. Dessutom är det laddat med en värdegrund som representerar folkhögskolans värderingar och fokus på att bidra till ett inkluderande samhälle.

– Vi är övertygade om att även Tora Vega Holmströms föräldrar, nämligen vår första rektor Leonard Holmström och Hedvig Gustafva Holmström, som var pionjärer i synliggö- rande av kvinnors rätt till bildning och utbildning, skulle vara stolta över beslutet.

Med ett starkt samhällsengagemang, intresse för världen och mänskliga rättigheter rimmar Tora Vegas personlighet med Hvilans fokus på inkludering och SFI-verksamheten som bedrivs.

– Tora Vega sa ”Jag längtar till överallt i världen”, men världen finns idag hos oss i Åkarp och i Lund på Tora Vega Folkhögskola.

Skolchef/rektor

Eduardo Gran
Villanueva-Contreras

eduardo@toravega.se
+46 (0)765 46 44 02

– Med vårt nya namn kan vi ta avstamp i vår historia samtidigt som vi kan bli tydligare med vad vi är idag och vad vi vill bidra med i samhället.

Eduardo Gran
Villanueva-Contreras

Skolchef/rektor för Tora Vega Folkhögskola och
VD för Tora Vega Akademi AB