Hvilan SFI Burlöv

Kurserna i svenska för invandrare (SFI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du lär dig: lyssna, prata, läsa och skriva svenska så att du kan använda det på ditt arbete och i din vardag. Vi utgår alltid från dig, dina behov och möjligheter när vi lägger upp dina studier. Hur länge och vilka kurser du behöver gå beror på hur länge du gått i skolan i ditt hemland.

På Hvilan SFI Burlöv erbjuder vi kurser för tre olika studievägar

Studieväg 1

Du har kort skolbakgrund, du läser du kurserna: A, B, C och D.

Studieväg 2

Du har gått i skolan i mer än sex år, du läser kurserna: B, C och D

Studieväg 3

Du har läst på universitet i ditt hemland, du läser kurserna C och D

Utbildningen

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs när du kommer till skolan.

Sök till SFI-utbildningen genom att ta kontakt med oss via sfiinfo@toravega.se. Vill du veta mer och har frågor kring utbildningen vänligen kontakta Jorun Koca Jakobsson 
tfn: 0731-509668.